grafika 1
grafika 1

2019

Bilans

Dodatkowe Informacje

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie Merytoryczne

Wprowadzenie Do Spraw Finansowych

grafika 2

2018

Bilans

Dodatkowe Informacje

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie Merytoryczne

Wprowadzenie Do Spraw Finansowych

Sprawozdanie 31.03.2019

2017

Bilans

Dodatkowe Informacje

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie Merytoryczne

Wprowadzenie Do Spraw Finansowych

grafika 3

2016

Bilans

Dodatkowe Informacje

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie Merytoryczne

2015

Bilans

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie Merytoryczne

1%