Ochrona Danych Osobowych

logo

Informacja o przetwarzaniu danych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku

Informacja o przetwarzaniu danych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku-Ośrodek Rehabilitacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku– Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Pod Skrzydłami”

Informacja o przetwarzaniu danych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku – Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Szansa”

Monitoring wizyjny: Informacja o przetwarzaniu danych przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego

Informacja – przetwarzanie wizerunku

1%