logo
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

„PRZYSTAŃ”

im. Jana Pawła II w Tymbarku

O Nas

Misją Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku, jest niesienie wielostronnej, stałej pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Dążymy do poprawy jakości ich życia, wierząc w nieograniczone możliwości natury i człowieka, które staramy się jak najlepiej wykorzystać.

Ośrodek Rehabilitacyjny

PROWADZI:

 • Konsultacje fizjoterapeutyczne niemowląt (dzieci u których stwierdzono opóźnienie rozwoju psycho – motorycznego, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetrię lub inne problemy rozwojowe).
 • Instruktaże dla rodziców do prawidłowej pielęgnacji małego dziecka i stymulacji jego prawidłowego rozwoju psycho – motorycznego.
 • Konsultacje fizjoterapeutyczne  dzieci starszych (wady postawy).
 • Rehabilitację narządu ruchu dla dzieci i dorosłych, wykorzystując zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i kinesiotapingu.
zdjęcie1
tablica_manipulacyjna
fizjoterapia

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „POD SKRZYDŁAMI”

Wychowankom w wieku 3-25 lat oraz ich rodzinom placówka zapewnia:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  • kompleksowe, wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji
  • realizację edukacyjnej podstawy programowej na poziomie adekwatnym do stopnia rozwoju dziecka
  • wielopłaszczyznowe wspomaganie interesów osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin
  • fachową edukację i opiekę prowadzone przez wykwalifikowaną, doświadczoną w pracy z osobami z niepełnosprawnością kadrę pedagogiczną i pomocniczą

oraz wiele innych

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „SZANSA”

 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym specjalistom pracującym z dzieckiem, dorosłym osobom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych, związanych z codziennym funkcjonowanie oraz ich opiekunom;
 • udziela innego specjalistycznego wsparcia i pomocy osobom o specyficznych potrzebach wychowawczych, edukacyjnych, egzystencjalnych;
 • prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • udziela specjalistycznego wsparcia, w tym psychologicznego, rodzicom oraz innym osobom związanym z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

CZYTAJ WIĘCEJ

Szanowni Państwo!

Bardzo prosimy o wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku – jest to ponad 150 dzieci z różnoraką niepełnosprawnością, potrzebujących wsparcia w procesie rehabilitacji poprzez przekazanie 1,5 % podatku za poprzedni rok podatkowy
NASZ KRS 0000107255

Aktualności

Realizowane projekty

baner

„Darmowy program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax dla OPP”