Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy ” POD SKRZYDŁAMI”

logo

Od 1 września 2016 w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „PRZYSTAŃ” im. Jana Pawła II rozpoczął działalność Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy ” POD SKRZYDŁAMI”.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

fizjoterapia
występ

Wychowankom w wieku 3-25 lat oraz ich rodzinom placówka zapewnia:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, zainteresowań,
 • kompleksowe, wielospecjalistyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka usprawnianie zaburzonych funkcji obejmujące m.in.
  • zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze,
  • zajęcia rekreacyjne,
  • zajęcia profilaktyczno – wychowawcze,
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • terapię pedagogiczną,
  • terapię logopedyczną,
  • rehabilitację ruchową,
  • wsparcie psychologiczne,
 • realizację zgodnie z podstawą programową i na poziomie adekwatnym do stopnia rozwoju dziecka:
  •  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • rocznego  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla 6-latków
  • wychowania przedszkolnego dla dzieci młodszych,
 • wielopłaszczyznowe, zależne od aktualnych potrzeb, wspomaganie interesów osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin,
 • naukę religii połączoną z przygotowaniem do przyjęcia sakramentów Eucharystii oraz bierzmowania,
 • fachową edukację i opiekę prowadzone przez wykwalifikowaną, doświadczoną w pracy z osobami z niepełnosprawnością kadrę pedagogiczną i pomocniczą,
 • zajęcia prowadzone indywidualnie lub w grupach, zależnie od potrzeb wychowanków,
 • przyjazną, rodzinną atmosferę sprzyjającą optymalnemu wykorzystaniu potencjału dziecka i jego socjalizacji,
 • ciekawe, urozmaicone, indywidualnie dobierane do potrzeb i możliwości dziecka zajęcia z wykorzystaniem komponentów:
  • Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne,
  • pedagogiki Marii Montessori,
  • kinezjologii edukacyjnej,
  • integracji sensoryczno – motorycznej,
  • metody ABA,
  • metody Felicji Affolter,
  • metody Newella C. Kepharta,
  • programów aktywności Christophera i Marianny Knillów,
  • Metody Ośrodków Pracy,
 • wprowadzanie indywidualnie dobranej do potrzeb i możliwości percepcyjnych dziecka komunikacji alternatywnej, np. Makaton, Mówik, piktogramy;
 • arteterapię wykorzystującą szeroko rozumiane media artystyczne (m.in. rysunek, teatr,taniec, muzyka), ekspresję twórczą i zmysłowy kontakt
  z przyrodą do poznawania otaczającego świata oraz samego siebie;

  • biblioterapię: czytanie książek, oglądanie filmów,
  • choreoterapię: elementy tańca,
  • chromoterapię: wykorzystywanie terapeutycznego oddziaływania  kolorami, barwami,
  • dramatoterapię: obcowanie ze sztukami teatralnymi,
  • estetoterapię: doznania estetyczne, kontakt z pięknym otoczeniem, dziełami sztuki,
  • ergoterapię: terapia zajęciowa,
  • ludoterapię: gry i zabawy,
  • muzykoterapię: przez muzykę,
  • dendroterapię: obcowanie z drzewami i przejmowanie ich dobroczynnego wpływu na organizm ludzki.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
pod numerem telefonu: 606 508 621
lub pisząc na adres e-mail: podskrzydlami@onet.com.pl

bieg
stowarzyszenie
1%