logo

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „PRZYSTAŃ” im. Jana Pawła II w Tymbarku

Statut
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „SZANSA” Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
„PRZYSTAŃ” im. Jana Pawła II W Tymbarku

Statut Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
„POD SKRZYDŁAMI” Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „PRZYSTAŃ” im. Jana Pawła II w Tymbarku

1%