Nasza Misja

logo

Misją stowarzyszenia jest

niesienie wielostronnej, stałej pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Dążymy do poprawy jakości ich życia, wierząc w nieograniczone możliwości natury i człowieka, które staramy się jak najlepiej wykorzystać. Pełni miłości i zrozumienia dla drugiego człowieka, poprzez podejmowane działania budzimy nadzieję na lepsze jutro, na coraz pełniejsze uczestniczenie osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia.

Te trzy – wiara, nadzieja i miłość wyznaczają naszą drogę:
wiara pozwala pokonywać przeszkody i wierzyć w drugiego człowieka,
nadzieja to siła skłaniająca do wysiłku by osiągnąć cel,
– naszą miłość wyrażamy w działaniu dla dobra drugiego człowieka, to ono jest sensem i treścią naszego istnienia.

1%