Ośrodek Rehabilitacyjny

logo

Ośrodek Rehabilitacyjny

Obecnie stałą opieką rehabitacyjną objętych jest ponad 100 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikami mięśni, artrogrypozą, zaburzeniami neurologicznymi – w tym ciężką, prowadzącą do degradacji funkcji mózgu padaczką, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania. Ale w ośrodku przyjmowane są też dzieci bez orzeczeń – to dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo–porodowego, zagrożone niepełnosprawnością (wcześniaki, dzieci z różnego rodzaju problemami okołoporodowymi), ale mające szansę na normalne funkcjonowanie w przyszłości pod warunkiem poddania ich rehabilitacji w wieku rozwojowym. W naszym ośrodku ponad 90% spośród tych dzieci, objętych wczesnym wspomaganiem, udaje się przezwyciężyć zaburzenia wczesnodziecięce i osiągnąć poziom rozwoju adekwatny do wieku. 

dzieci

Ośrodek Rehabilitacyjny prowadzi:

1. Konsultacje fizjoterapeutyczne niemowląt (dzieci u których stwierdzono opóźnienie rozwoju psycho – motorycznego, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetrię lub inne problemy rozwojowe).
2. Instruktaże dla rodziców do prawidłowej pielęgnacji małego dziecka i stymulacji jego prawidłowego rozwoju psycho – motorycznego.
3. Konsultacje fizjoterapeutyczne dzieci starszych (wady postawy).
4. Rehabilitację narządu ruchu dla dzieci i dorosłych, wykorzystując zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i kinesiotapingu.

Zabiegi fizykalne:
– elektroterapii ( prądy diadynamiczne, interferencyjne, Kotza, TENS, galwaniczne, jonoforeza)
– magnetoterapii
– sonoterapii (ultradźwięki, fonoforeza)
– światłolecznictwa (sollux, laseroterapia, światło spolaryzowane)
– krioterapii miejscowej

Kinezyterapia:
– UGUL – ćwiczenia w odciążeniu i z obciążeniem
– ćwiczenia ruchowe indywidualne (bierne, czynne, czynno – bierne, wspomagane, oddechowe, korekcyjne, ogólnousprawniające)
– ćwiczenia wg metody NDT-Bobath dla dzieci i niemowląt, PNF,  ćwiczenia z wykorzystaniem elementów SI
– ćwiczenia z zastosowaniem kombinezonu Theratogs
– usprawnianie sensoryczno-motoryczne przy użyciu systemu KINEKT-VAST i PLATFORMY – SIGMA
– ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów Thera Band
Kinesiotaping:
– jest metodą terapeutyczną polegającą na aplikowaniu na ciało, w ściśle określony sposób, nierozciągliwej lub elastycznej taśmy w postaci wyciętych przez terapeutę plastrów.

Metoda ta wykorzystuje naturalne procesy samoleczenia organizmu. Ma bezpośrednie oddziaływanie na skórę (receptory bólu, czucia głębokiego) oraz na układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy. Równocześnie zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry poprzez uaktywnienie systemu znieczulenia.

Kinesiotaping jest terapią wspomagającą leczenie wielu schorzeń. Jest stosowany jako fizjoterapia sportowa zarówno wyczynowa jak i amatorska. Jest ona sposobem na uśmierzanie bólu w przypadkach leczenia kontuzji stawów i mięśni, drenażu limfatycznym, terapiach pooperacyjnych (gojenie ran, redukcje obrzęków i poprawa wchłaniania się blizn oraz zwłóknień), czy w czasie ciąży.

Metodę tę można z powodzeniem stosować również jako zabiegi towarzyszące leczeniu zaburzeń neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych oraz pediatrycznych. Z doświadczeń fizjoterapeutów wynika, że plastrowanie dynamiczne wspomaga także korekcję postawy.

1%