Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

grafika

Cecylia Banach

PREZES

Maria Wcisło – Wasilewska

WICEPREZES

ks. dr Jerzy Smoleń

Członek Zarządu

Tomasz Ubik

Członek Zarządu

Roman Wilk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Beata Szewczyk

Komisja Rewizyjna

Stanisław Sajdak

Komisja Rewizyjna

1%