Od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 zgodnie z umową zawartą z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji...