Od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 zgodnie z umową zawartą z  Narodowym Funduszem Rehabilitacji...