Zarząd Stowarzyszenia

Danuta Dawiec

PREZES

Maria Wcisło – Wasilewska

WICEPREZES

Małgorzata Faron

Członek

Cecylia Banach

Członek

Jolanta Bukowiec

Członek

Władysław Kapturkiewicz

Członek

Roman Wilk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Beata Szewczyk

Komisja Rewizyjna

Stanisław Sajdak

Komisja Rewizyjna