rehabilitacja tymbark

 

Danuta Dawiec – mgr rehabilitacji ruchowej, specjalista fizjoterapii
       Certyfikowany terapeuta NDT – Bobath dzieci i niemowląt 
       Hipoterapeuta
 
Kursy doskonalące:
 
– PNF podstawowy,
 
– kinesjology taping I, II, III w pediatrii
 
–  Jak pracować z rodzicami dziecka nieplnosprawnego
 
– Nauka czynności lokomocji

– Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi

– Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi

– Neurorozwojowa diagnostyka i rehabliltacja dzieci

 
 
Anna Górskamgr rehabilitacji ruchowej
                         Certyfikowany terapeuta NDT – Bobath
 
Kursy doskonalące:
 
– PNF podstawowy,
 
– PNF skoliozy,
 
– PNF w wodzie,
 
– kinesjology taping,
 
 
Dorota Olesiak – neurologopeda
 
Kursy doskonalące:
 
– MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji I stopień, II stopień,
 
– kinezjologia edukacyjna „ Brain Gym”®,
 
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień
 
Warsztaty szkoleniowe:
– Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, wczesna interwencja logopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
 
– Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie,
 
– Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,
 
– Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej,
 
– Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki.
 
– Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia.
 
– Opóźniony rozwój mowy.
 
 
Małgorzata Pachowicz – fizjoterapeuta
 
Kursy doskonalące:
 
– PNF podstawowy,
 
– PNF skoliozy,
 
– PNF spastyczność,
 
– PNF w wodzie,
 
– kinesjology taping,
 
 
Romana Przybytek fizjoterapeuta
 
Kursy doskonalące:
 
– PNF podstawowy,
 
– PNF rozwijający,
 
– PNF pediatria,
 
– PNF skoliozy,
 
– PNF spastyczność,
 
– kinesjology taping I, II, III w pediatrii
 
–  Jak pracować z rodzicami dziecka nieplnosprawnego
 
– Nauka czynności lokomocji
 
– Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
 
– Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 
– Terapia punktów spustowych
 
– Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej
 
 
 Maria Wcisło – Wasilewska –  mgr pedagogiki rewalidacyjnej – oligofrenopedagog,
specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju         
dziecka,
                                               pedagog Montessori
Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa
Kursy doskonalące:
 
– MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji I stopień,
 
– Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej,
 

 

 copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 1 | wizyt: 751435