rehabilitacja tymbark

W terminie od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2019, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski, stowarzyszenie realizuje projekt  "W SAMODZIELNOŚĆ - KROK ZA KROKIEM". Kompleksowa, wielospecjalistyczna opieka dla osób z niepełnosprawnością w Ośrodku Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia "Przystań" w Tymbarku. Projekt w 94,64 % kosztów finansowany jest ze środków, PFRON, 5.36 % kosztów stanowią środki własne stowarzyszenia.

Rekrutacja do zadania prowadzona jest  w sposób ciągły do momentu wyczerpania możliwości udziału w projekcie. Założeniem jest jednak, aby pomoc rehabilitacyjną otrzymały wszystkie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które zwrócą się z prośbą o jej udzielenie.

Do udziału w projekcie osoby kwalifikowane są na podstawie skierowania lekarskiego oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Beneficjenci projektu mają możność skorzystania z wszystkich prowadzonych form wsparcia, adekwatnie do potrzeb.

Oddziaływaniem projektu objętych zostanie co najmniej 100 osób z niepełnosprawnością - głównie dzieci i młodzieży.

Harmonogram realizacji projektu w roku 2018/2019:

 1. Fizjoterapia (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, integracja sensoryczna, kinesiotaping, elementy sportu) – 01.04.2018-31.03.2019
 2. Hipoterapia 01.06 – 31.10.2018
 3. Terapia neurologopedyczna – 01.04.2018-31.03.2019
 4. Terapia i diagnostyka pedagogiczna – 01.04.2018-31.03.2019
 5. Terapia zajęciowa – 01.04.2018-31.03.2019
 6. Trening funkcjonowania codziennego – 01.04.2018-31.03.2019
 7. Wsparcie psychologiczne – 01.04.2018-31.03.2019
 8. Konsultacje specjalistów prowadzących beneficjenta i wspierających proces terapeutyczny – 01.04.2018-31.03.2019
 9. Wspomaganie interesów osób z niepełnosprawnością – 01.04.2018-31.03.2019
 10. Imprezy integracyjne – 01.04.2018-31.03.2019
 11. Warsztaty psychoedukacyjne dla beneficjentów oraz ich rodziców/opiekunów – 10.2018, 01.2019copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 6 | wizyt: 710094