rehabilitacja tymbark
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "DOBRY START"

30 czerwca 2013 zakończyła  się realizacja  projektu „Dobry Start” dofinansowanego ze środków PO FIO.Głównym celem realizowanego projektu było wzmocnienie systemu wczesnej interwencji na terenie powiatu limanowskiego. Projekt kierowany był głównie do dzieci z zaburzeniami okresu rozwojowego z terenu powiatu limanowskiego.

Do projektu od 01.06.2012 do 31.12.2012 przyjętych zostało 88 dzieci w wieku od 0 – 3 roku życia z różnego rodzaju problemami rozwojowymi.  Wszystkie przyjęte dzieci objęte były potrzebnym w danym momencie wspomaganiem rozwoju (fizjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia neurologopedyczna).

Projekt kierowany był również do rodziców dzieci oraz opiekunów powyżej pięćdziesiątego roku życia, którzy zgłosili chęć pomocy rodzicom w opiece nad dzieckiem w domu. Uczestniczyli oni w instruktażach na temat prawidłowej pielęgnacji i stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka.
 
Przez udział w spotkaniach nabyli wiedzę o stanie zdrowia swojego dziecka oraz praktyczne umiejętności do pracy z dzieckiem w domu, dzięki czemu mogli utrwalać efekty prowadzonej terapii. 
 
Rodzice wszystkich dzieci przyjętych do projektu uzyskali również wsparcie dotyczące zasad prawidłowego postępowania z dzieckiem objętym rehabilitacją: poznawania go, właściwych działań wychowawczych wobec niego, kierowania jego rozwojem, a zatem zyskali przygotowanie do zapewnienia dziecku jak najlepszej opieki.
W ramach projektu przeprowadzonych zostało 10 szkoleń dla matek z ciążą wysokiego ryzyka przebywających na oddziale Patologii Ciąży i Patologii Noworodka w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. W szkoleniach wzięło udział 51 kobiet, które podniosły swoją wiedzę i umiejętności na temat zapewnienia swojemu dziecku najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju w pierwszym okresie jego życia.
 
Dzięki projektowi swoją wiedzę i umiejętności podniosło 11 pielęgniarek - położnych środowiskowych pracujących na terenie powiatu limanowskiego. Uczestniczyły one w szkoleniu, które przeprowadzone zostało przez lekarza - specjalistę neonatologa, specjalistę fizjoterapii, neurologopedę oraz pedagoga specjalnego. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: podstawy neurologiczne prawidłowego rozwoju noworodka, naukę prawidłowej pielęgnacji stymulującej kolejne etapy rozwoju motorycznego dziecka, wczesne rozpoznawanie symptomów zaburzeń rozwoju dziecka, pomoc matce w radzeniu sobie z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju w pierwszym okresie jego życia.
 
Dzięki realizacji projektu został także zwiększony i wzmocniony potencjał Stowarzyszenia poprzez zakupienie stołu rehabilitacyjnego do terapii metodą NDT – Bobath oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego  do prowadzenia terapii ruchowej, logopedycznej i pedagogicznej z małymi dziećmi, opracowane zostało zestawienie dostępnych źródeł finansowania działalności prowadzonej przez stowarzyszenie a także przeprowadzony został coaching dla wolontariuszy, którzy zaoferowali swoją współpracę i pomoc Stowarzyszeniu w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie.

 

 


Data publikacji: 2013-06-27 Autor: stow
copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 9 | wizyt: 689437