rehabilitacja tymbark
Pierwszy etap relizacji programu PO FIO "Dobry Start"

31 grudnia zakończył się pierwszy etap realizacji przez nasze Stowarzyszenie projektu „Dobry start”  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 31 grudnia zakończył się pierwszy etap realizacji przez nasze Stowarzyszenie projektu „Dobry start”  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do projektu zgłosiło się łącznie 68 dzieci kierowanych przez lekarzy prowadzących z rozpoznanymi nieprawidłowościami w rozwoju motorycznym. Wszystkie dzieci zostały zdiagnozowane i objęte kompleksową opieką terapeutyczną. Uczestniczyły w zajęciach fizjoterapeutycznych, logopedycznych i pedagogicznych ( ilość i częstość spotkań wynikała z indywidualnych potrzeb każdego dziecka).

Łącznie w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2012 odbyło się  769  spotkań z fizjoterapeutami, 181 zajęć z neurologopedą, 467 z pedagogiem specjalnym i 457 spotkań wsparcia pedagogiczno - psychologicznego.

Spośród przyjętych dzieci 8 wyrównało stwierdzone wcześniej nieprawidłowości w rozwoju, pozostałe, dalej systematycznie będą uczestniczyły w zajęciach z terapeutami. 88 rodziców (68 matek i 20 ojców) przyjętych dzieci wzięło udział w instruktażach prowadzonych przez terapeutów, które przygotowywały ich do kontynuacji pracy z dzieckiem w domu zapewniając tym samym trwałość prowadzonych działań terapeutycznych względem dziecka.

W instruktażach w zakresie prawidłowej opieki, pielęgnacji i stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka wzięli także udział 17 opiekunów towarzyszący matce na zajęciach (najczęściej babcie dzieci). Dzięki tym instruktażom osoby te będą mogły prawidłowo wspomóc  matkę w opiece nad dzieckiem w domu.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 5 szkoleń dla matek z ciążą wysokiego ryzyka przebywających na oddziale patologii ciąży i patologii noworodka w szpitalu powiatowym w Limanowej. W szkoleniach wzięło udział 27 kobiet, które podniosły swoją wiedzę i umiejętności na temat zapewnienia swojemu dziecku najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju w pierwszym okresie jego życia.

Przeprowadzone zostało także szkolenie dla położnych środowiskowych z zakresu obserwacji, rozpoznawania symptomów nieprawidłowego rozwoju dziecka oraz prawidłowej pielęgnacji i stymulacji rozwoju.

Projekt „Dobry start” kontynuowany będzie do 31. czerwca 2013.

W drugiej części projektu przewidziane są dalsze działania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dla dzieci posiadających skierowanie od lekarza, instruktaże dla ich rodziców i opiekunów oraz szkolenia dla matek przebywających na oddziale patologii ciąży i noworodka szpitala powiatowego w Limanowej.

 

Bliższe informacje dla zainteresowanych osób w Ośrodku Rehabilitacyjnym stowarzyszenia pod numerem telefonu 18 332 59 72 .

 

Zapraszamy!

 

 


Data publikacji: 2012-12-31 Autor: stow
copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 4 | wizyt: 689368