rehabilitacja tymbark

jesteś w Strona główna / Archiwum

rozmiar tekstu: A A A
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

             Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia, że w dniu 17.03.2015 (wtorek) o godz. 17:00 w Publicznej Bibliotece w Tymbarku (budynek obok hali sportowej) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia dotyczące podsumowania i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014. 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad

 3. Przyjęcie regulaminu obrad

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Wybór Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014

 1. Informacje dotyczące przyszłych działań Stowarzyszenia

 2. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

 4. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 5. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej

 6. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej

 7. Przyjęcie innych uchwał, wniosków dotyczących pracy Stowarzyszenia

 8. Wnioski, interpelacje, zapytania

 


Data publikacji: 2015-03-12 Autor: stow
copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 10 | wizyt: 676405