rehabilitacja tymbark

jesteś w Strona główna / Archiwum

rozmiar tekstu: A A A
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia, że w dniu 20.03.2013 (czwartek) o godz. 17:15 w budynku Przedszkola Samorządowego odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia dotyczące podsumowania i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2013. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad
 3. Przyjęcie regulaminu obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013
 1. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 2. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 3. Przedstawienie propozycji zmian zapisu Statutu Stowarzyszenia - przyjęcie uchwały w tej sprawie
 4. Przyje innych uchwał, wnioskówdotyczących pracy Stowarzyszenia 
 5. Informacje dotyczące przyszłych działań Stowarzyszenia
 6. Wnioski, interpelacje, zapytania
 7. Zakończenie obrad.


 


Data publikacji: 2014-03-07 Autor: stow
copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 2 | wizyt: 646203