rehabilitacja tymbark

jesteś w Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
AUDIENCJA U PAPIEŻA FRANCISZKA
  http://www.fotografiafelici.com/index.php?page=scripts/inserimento&num_file=4628&cerimonia=10751%2004%20Udienza%20Generale%20ammalati&data=2013-10-20%2011:00:46&cod=337&language=ING&n_page=90&da=1#su  ..
Data publikacji: 2013-10-20 Autor: stow
Zintegrowany Informator Pacjenta
 1. lipca został uruchomiony Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), czyli ogólnopolski serwis internetowy, w którym znajdą Państwo wszelkie informacje przydatne dla pacjentów oraz możliwość dostępu do historii swojego leczenia.  ..
Data publikacji: 2013-10-01 Autor: stow » więcej
Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem
 Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby: *rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, *rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, *osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.  ..
Data publikacji: 2013-10-01 Autor: stow » więcej
Składka członkowska
Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia   Minęło I półrocze roku 2013, a wiec termin płatności składek członkowskich za rok 2012. Prosimy o ich uregulowanie, przypominamy, że zgodnie z naszym Statutem § 19 "Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek(...)    nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy"  DZIĘKUJEMY !  ..
Data publikacji: 2013-09-10 Autor: stow
Zbiórka publiczna – OWOCOBRANIE 2013
SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ   PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „PRZYSTAŃ” IM. JANA PAWŁA II W TYMBARKU     w dniu 18 sierpnia 2013 r   Organizator zbiórki: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona została na podstawie Decyzji Wójta Gminy Jodłownik EL.5311.000.2013 Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej: W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 4.674,77 (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery 77/100 zł).   Środki uzyskane ze zbiórki publicznej przeznaczone zostały na cele statutowe stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadziło zbierania ofiar w naturze.   Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej. Z uwagi na fakt, iż wpłaty ze zbiórki zostały dokanane na wcześniej istniejący rachunek bankowy, nie ponoszono kosztów obsługi rachunku bankowego.   Sprawozdanie ze zbiórki zostało zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia.  ..
Data publikacji: 2013-09-09 Autor: stow
WSPOMNIENIE – ŚNIEŻNICA...
 Spotkanie z Bogiem i z ludźmi   na rekolekcjach przygotowanych na jubileusz 15-lecia istnienia  Stowarzyszenia na Rzecz Osób   z Niepełnosprawnością   „PRZYSTAŃ” im. Jana Pawła II w Tymbarku, prowadzonych przez księdza doktora Jerzego Smolenia w Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy w dniach 9-11 sierpnia 2013 ..
Data publikacji: 2013-08-18 Autor: J.B » więcej
Półkolonia 2013 zakończona!
Powiększ
  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowało w dniach 8 - 26 lipca 2013 półkolonię dla dzieci z terenu Gminy Tymbark.W tej formie wypoczynku uczestniczyło 60 dzieci - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całej gminy, w tym troje z niepełnosprawnością.  ..
Data publikacji: 2013-07-29 Autor: D.W. » więcej
WAKACYJNE SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ STOWARZYSZENIA
Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla rodziców połączone z rekolekcjami prowadzonymi przez ks. dr Jerzego Smolenia. Odbędzie się ono w dniach 9-10-11 sierpnia 2013 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy. Całkowity koszt pobytu – 100 zł od osoby. Można przyjechać z dziećmi. Bliższe informacje oraz zapisy pod nr tel: 18 3325972 lub 668044672..
Data publikacji: 2013-07-17 Autor: stow
V LIMANOWA FORREST
Powiększ
Zwyciężyć własne ograniczenia to znaczy być wielkim człowiekiem      7 lipca, z lekkim opóźnieniem, a nie jak to jest w zwyczaju, w samo południe, wystartował V LIMANOWA FORREST. Był rekordowy pod względem ogólnej liczby biegaczy oraz zawodników reprezentujących Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością „PRZYSTAŃ” im. Jana Pawła II w Tymbarku...
Data publikacji: 2013-07-11 Autor: DW » więcej
PIKNIK
Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi.         To powiedzenie Antoine’a de Saint-Exupéry można uznać za motto przyświecające zorganizowanemu 9 czerwca przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „PRZYSTAŃ” piknikowi z okazji Dnia Dziecka. Wprawdzie nieco później niż wskazywałby na to kalendarz, ale prawie zmieściliśmy się w oktawie tego jakże sympatycznego święta, a już na pewno jego termin nie umniejszył radości dość licznie przybyłych wraz z rodzinami podopiecznych naszego stowarzyszenia.  ..
Data publikacji: 2013-06-13 Autor: DW » więcej
Rzecznik Interesów Osób z Niepełnosprawnością
 Informujemy, że w Stowarzyszeniu działa  Rzecznik Interesów Osób z Niepełnosprawnością – Pani Bożena Zając.   dyżury: wtorek 15:00 – 18:30   tel: 18 3325972 lub 668044672   e-mail: bozena-z@o2.pl   Można uzyskać pomoc w zakresie: – programów PFRON – programów realizowanych przez PCPR Limanowa – zaopatrzenia ortopedycznego – pomocy w wypełnianiu wniosków – ogólnych przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnością i ich uprawnień...
Data publikacji: 2013-04-29 Autor: stow
REKRUTACJA DO PROGRAMU
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informują mieszkańców Gminy Tymbark o prowadzeniu zadania w ramach pożytku publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Tymbark ” w okresie od marca do listopada 2013 roku. Beneficjentami programu mogą zostać dzieci i dorośli mieszkańcy Gminy Tymbark...
Data publikacji: 2013-03-01 Autor: stow » więcej
Poprzednia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Następna rekordów: 179, strona 14 z 15
copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 4 | wizyt: 674923